Preskočiť na obsah
Všeobecné podmienky

Táto stránka existuje pre komunitu cyklistov na Slovensku. Chceme, aby stránka bola miestom, kde si všetci nájdu všetky informácie, ktoré o svojom hobby potrebujú a aby mali priestor na komunikáciu s rovnako zameranými ľuďmi. Stránku môžu navštevovať a čítať jej obsah všetci. Na využívanie komunitných funkcií stránky a online nakupovanie je potrebné, aby návštevníci boli prihlásení do svojho užívateľského konta. Tieto všeobecné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom tejto stránky a registrovanými používateľmi tejto stránky.

1. Základné informácie

 1. Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť GMG trade s.r.o. Adresa sídla Dolný Kubín, Na Sihoti 1156/9, PSČ 02601 IČO 47529814 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).
 2. Táto stránka je prístupná z viacerých domén: www.cyclodogs-bikeservis.comwww.cyclodogs.sk
 3. Na plné využívanie tejto stránky je nevyhnutné, aby si návštevníci vytvorili užívateľské konto. Toto konto umožňuje návštevníkom používať služby uvedené v článku 3. Vytvorenie a správa (prevádzkovanie) konta je bezplatné. V rámci stránky sa užívateľské konto môže označovať aj ako účet alebo profil.

2. Uzatvorenie zmluvy k užívateľskému kontu

 1. K vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe zo strany prevádzkovateľa dochádza na základe zmluvy medzi návštevníkom stránky a prevádzkovateľom. K vytvoreniu užívateľského konta môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch:
  1. pri registrácii na stránke formou priameho vytvorenia užívateľského konta cez formulár dostupný v hlavičke stránky,
  2. pri vytvorení objednávky v e-shope v súlade s Obchodnými podmienkami
 2. Návštevník odsúhlasením týchto všeobecných podmienok slobodne a vážne vyjadruje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, na základe ktorej dôjde vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej ukončenie sa riadi článkom 7.
 4. Návštevník sa uzatvorením zmluvy stáva registrovaným užívateľom.

3. Služby poskytované prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom množstvo služieb, ktoré nie sú pre ostatných (neregistrovaných) dostupné. V závislosti od jazykovej a obsahovej verzie stránky to môžu byť nasledovné služby týkajúce sa obsahu stránky:
  1. Možnosť hodnotenia produktov a ďalšieho obsahu v rámci stránky,
  2. Možnosť pridávania komentárov pod produkty, zverejnené na tejto stránke,
 2. Okrem služieb týkajúcich sa obsahu stránky poskytuje prevádzkovateľ aj služby týkajúce sa nakupovania v e-shope prevádzkovateľa:
  1. Zákaznícke konto so zoznamom všetkých objednávok užívateľa, vrátane ich aktuálneho stavu, možnosti vrátenia a reklamácie tovaru a možnosti kontaktovania zákazníckej podpory,
  2. Vernostný systém, ktorý odmeňuje registrovaných užívateľov za ich vernosť a aktivitu na stránke vernostnými zľavami,
  3. Personalizované odporúčania a zlepšené vyhľadávanie v e-shope na základe predošlých nákupov a prehliadaného obsahu na stránke.
 3. Zoznam, funkcionalita a dostupnosť týchto služieb sa môžu v čase meniť a prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo zrušiť niektoré služby, ak ich z prevádzkových dôvodov nedokáže ďalej poskytovať.
 4. Pri poskytovaní služieb sa riadime spätnou väzbou od našich užívateľov, ale nie vždy je možné vyhovieť všetkým. Snažíme sa vždy nájsť riešenie, ktoré vyhovuje absolútnej väčšine užívateľov.

4. Údaje uložené v užívateľskom konte

 1. Prevádzkovateľ pre potreby poskytovania služieb (ako sú uvedené v článku 3 vyššie) spracúva rôzne druhy údajov registrovaných užívateľov, z ktorých niektoré sú osobnými údajmi. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana súkromia a osobných informácií.
 2. Medzi údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva patria:
  1. Emailová adresa, ktorá je základným unikátnym identifikátorom užívateľa,
  2. Bežné osobné a kontaktné údaje, ak nám ich užívateľ poskytne,
  3. IP adresa a cookies,
  4. Komentáre, diskusné príspevky, inzeráty, fotografie, hodnotenia, výjazdy a iné príspevky, ktoré užívateľ na stránku pridal,
  5. Objednávky a reklamácie uskutočnené cez užívateľské konto,
  6. Nákupné zoznamy, ktoré užívateľ vytvoril,
  7. Produkty, ktoré si užívateľ prezeral,
  8. Užívateľské nastavenia konta.
 3. Registrovaný užívateľ môže prezerať údaje uložené v jeho užívateľskom konte v nastaveniach konta. V tejto sekcii môže užívateľ meniť svoje kontaktné údaje a nastavenia súkromia, notifikácii a ďalších parametrov stránky a konta.
  1. Užívateľ môže v nastaveniach konta odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa článku 2 a zmazať užívateľské konto podľa článku 6 týchto všeobecných podmienok.

5. Pravidlá konta a povinnosti registrovaných užívateľov

 1. Registrovaným užívateľom sa môže stať každá fyzická osoba vo veku 16 a viac rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu registrovať len po zaslaní písomného súhlasu zákonného zástupcu na adresu info@cyclodogs-bikeservis.com.
 2. Každá fyzická osoba môže mať v jednom čase vytvorené najviac jedno užívateľské konto.
 3. Ľubovoľný obsah, ktorý registrovaný užívateľ pridá na stránku, môže byť odstránený prevádzkovateľom ak spĺňa jeden alebo viac z nasledujúcich znakov:
  1. Príspevok má vulgárny, rasistický, extrémistický alebo inak neznášanlivý obsah alebo podtón,
  2. Príspevok svojim obsahom porušuje alebo nabáda k porušovaniu zákonov,
  3. Príspevok obsahuje alebo odkazuje na pornografický obsah,
  4. Príspevok porušuje autorské práva tretej osoby,
  5. Príspevok má reklamný charakter alebo ide o spam,
  6. Príspevok obťažuje iných registrovaných užívateľov a tí tento príspevok nahlásia alebo označia ako nekvalitný či ofenzívny.
 4. Všetky články, videá, fotografie, diskusné príspevky, komentáre a iné materiály nahraté na stránku užívateľmi sú ich názormi a nie názormi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah týchto materiálov, ani za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením týchto materiálov na stránke.
 5. Všetky diskusné príspevky, komentáre a iné materiály pridané na túto stránku musia byť prejavom osobnosti registrovaného užívateľa, autorským dielom registrovaného užívateľa, alebo k nim musí mať registrovaný užívateľ adekvátnu licenciu. V prípade porušenia autorských, osobnostných alebo základných ľudských práv (najmä práva na ochranu súkromia, práva na ochranu osobnosti alebo práva na ochranu osobných údajov) tretej osoby môžeme od registrovaného užívateľa požadovať náhradu za škody, ktoré nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky prípadne vzniknú v súvislosti s uplatnením nárokov tretej osoby dotknutej protiprávnym konaním registrovaného užívateľa.
 6. Prevádzkovateľ nie je schopný proaktívne kontrolovať identitu užívateľov ani všetok obsah, ktorý pridávajú na stránku. Registrovaní užívatelia majú preto nástroje na to, aby škodlivý a protiprávny obsah nahlasovali prevádzkovateľovi, ktorý ho následne zo stránky môže odstrániť.
 7. Zoznam pravidiel a povinností sa môže časom meniť, dopĺňať a spresňovať v záujme ochrany duševného vlastníctva, reflektovania zmien v zákonoch a reflektovania potrieb komunity.
 8. Porušenie týchto pravidiel a povinností môže mať za následok dočasné alebo trvalé obmedzenie poskytovania niektorých služieb pre užívateľa v porušení. V opakovaných alebo závažných prípadoch má prevádzkovateľ právo ukončiť zmluvu (zablokovať alebo zmazať užívateľské konto) alebo blokovať prístup návštevníka na stránku.

6. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, je možné ukončiť kedykoľvek prostredníctvom žiadosti zaslanej na info@cyclodogs-bikeservis.com.
  1. Po potvrdení zmazania konta prevádzkovateľ odstráni všetky osobné údaje užívateľa (s výnimkou osobných údajov spracúvaných na iný účel ako na správu užívateľského konta) a odstráni prepojenie medzi obsahom, ktorý užívateľ na stránku pridal a jeho užívateľským kontom.
  2. Prevádzkovateľ nie je schopný automatizovane odstrániť osobné údaje užívateľa v prípade, že sa nachádzajú v obsahu (texte), ktorý na stránku užívateľ samostatne pridal. Užívateľ má právo kedykoľvek po ukončení zmluvy požiadať o odstránenie osobných údajov zo stránky formou emailu na info@cyclodogs-bikeservis.com, kde identifikuje konkrétny obsah, ktorý obsahuje jeho osobné údaje.
  3. Prevádzkovateľ má lehotu 30 dní na odstránenie osobných údajov zo záloh.
 2. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom,  môže prevádzkovateľ jednostranne ukončiť v prípade opakovaného alebo závažného porušenia pravidiel konta a/alebo povinností registrovaného užívateľa (v zmysle článku 5.) zo strany registrovaného užívateľa.